Haal meer uit de schoolbibliotheek

Een uitgebreide schoolbibliotheek vergroot het leesplezier. Voor de schoolbibliotheek is dus een belangrijke rol weggelegd. Een actueel aanbod dat bestaat uit allerlei genres, van strips tot informatie, van poëzie tot fantasy, prikkelt kinderen tot lezen. 

Een volwaardige Bibliotheek is haalbaar voor elke school. Maak een einde aan verouderde collecties en verstofte planken. Met onze hulp kan elke school beschikken over een actueel en divers boekenaanbod en goed geïnformeerde hulpouders. Wij geven je graag advies over het onderhoud en beheer van de schoolbibliotheek, het schrijven van een collectieplan of we kunnen je helpen bij het saneren van de collectie. Wat bieden wij nog meer: 

Training - Ouders wegwijs maken in de schoolbibliotheek 
Ouders spelen een cruciale rol in schoolbibliotheken. Vaak vormen zij de intermediair tussen leerlingen en materialen. Niet alleen leerkrachten, maar ook de ouders kunnen leerlingen enthousiast maken voor lezen en zo bijdragen aan het leesklimaat op school. Kennis van aantrekkelijke, actuele kinderboeken, maar ook meer weten over leesmotivatie en kennis van zoek- en kiesgedrag van leerlingen is van belang. In deze training, speciaal voor ouders die helpen in de Bibliotheek op school, komt dat allemaal aan bod.  

Onderwerpen in de training: 

• Het actuele jeugdboekenaanbod en criteria voor goede boeken 
• 
Het belang van vrij lezen en leesplezier 
• 
Functies van kinderboeken 
• 
Hoe kiezen leerlingen? 
• 
Leesmotivatie en struikelblokken bij het lezen 
• 
Leerlingen helpen met vragen 

Locatie: Bibliotheek Purmerend 
Wanneervrijdag 20 november 2020 van 9.30 uur - 12.00 uur 
Voor wie: ouders die helpen in de schoolmediatheek 

Klik hier om ouders aan te melden.

Presentaties 
Wil je een presentatie voor het schoolteam of tijdens een ouderavond? Er zijn verschillende onderwerpen waar wij een mooie presentatie voor kunnen verzorgen.
Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. 

Advies
Advies nodig? Onze adviseur gaat graag met jullie in gesprek en komt met passend advies. 
Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. 

Extra boeken met BoekToer voor de schoolbibliotheek of bij projecten en vieringen 
Kinderen die meer lezen worden beter in taal. Maar hoe blijven kinderen enthousiast lezen? Onder andere door steeds weer nieuwe en actuele boeken aan te bieden in de schoolbibliotheek. Met BoekToer haal je extra boeken in school over diverse onderwerpen. Meer keuze en dus meer leesplezier. Mogelijke collecties: eerste leesboekjes, Engelse boeken, boeken voor jongens of naar de brugklas. Maar je kunt ook kiezen uit een ruim aantal specifieke themacollecties over allerlei onderwerpen zoals dieren, techniek, menselijk lichaam of kunst. Genoeg keuze! Sinterklaas- of Kerstboeken aanvragen voor 1 november. Deze collecties worden vanaf 2 maanden tot 1 jaar uitgeleend. 


Maak gebruik van SchoolWise 
SchoolWise is een web-based uitleen- en catalogussysteem voor schoolbibliotheken. Het sluit direct aan bij het systeem dat Bibliotheek Waterland gebruikt en biedt een uitgebreide portal voor leerlingen en leerkrachten. 

Haal onze expertise in de school met De Bibliotheek Op School 
Samen werken aan een betere taalvaardigheid, meer leesmotivatie en mediawijsheid bij leerlingen. dat is de Bibliotheek op school. School en Bibliotheek gaan hiertoe een structurele samenwerking aan. Met vaste afspraken en vaste contactpersonen aan beide kanten.  

Dat levert de school het volgende op: 

• Ondersteuning en adviezen van een professionele leesconsulent vanuit de Bibliotheek 
• H
ulp bij het opzetten en uitvoeren van een opbrengstgericht lees- en mediaplan 
• H
ulp bij het inrichten van een aantrekkelijke schoolbibliotheek 
• U
itleen van een actuele en gevarieerde collectie om het leesonderwijs te verrijken 
• M
onitoring van de resultaten 

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Stuur een mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl